ומות בהר אשר אתה עולה שמה

לא כל האנשים עוזבים את העולם הזה בצורה מסודרת כמו משה ואהרון. מותם של השניים מוצג אמנם כעונש, אבל הם נפרדים באופן שזכה לכינוי ״מיתת...